سبحانک یا لا اله الا انت،الغوث الغوث

خلصنا من النار یارب 

خدایا امشب زیباترین سرنوشت را 

برای عزیزی که

این نوشته را میخواند مقدر کن

خدایا بهترین روزگاران را برایش رقم بزن 

و او را در تمامی لحظات دریاب

مبادا خسته، بیمار،افتاده،و یا غمگین شود.

دلش را سرشار از شادی کن

 و آنچه را که به بهترین بندگانت عطا میکنی

به او نیز عطا کن.

"التماس دعا"