وبگاه شخصی محمد مافی بالانی

مجموع متن های زیبا و آموزنده

۱۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

تو بزرگی اگر

تو بزرگی. اگر...

آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی

تو آزادی، اگر...

خودت را کنترل کنی، نه دیگران را

تو مهربانی، اگر...

وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند، آنها را ببخشی.

تو شادی، اگر...

گلی را ببینی و بخاطر زیباییش خدا را شکر کنی.

تو ثروتمندی، اگر...

بیش از آنچه نیاز داری نداشته باشی.

و دوست داشتنی هستی، اگر...

دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد...

" اگر چنین است...

تو یک انسان بزرگی هستی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ﻭﺳﻌﺖ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ

ﻭﺳﻌﺖ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ

ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺍﻭ ﺳﺖ ...

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺭﻭﺷﻦ

ﺗﺮﯼ ...

ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﻭﻧﻔﺮﺕ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎﺭﯾﮏ

ﺗﺮﯼ ...

ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺎﺏ ﻭ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﯾﺎﺭﺍﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻧﯿﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ

ﻧﺪﺍﺭﺩ ...

ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ !!!..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ماه خوب خدا

به ماه رمضان  ماه خوب خدا  وارد شدیم، وقت بخشیدن وصاف شدن دلهاست   

 پس اگربانگاهی، صدایی، زبانی، بردلتان ترکی انداخته، به بزرگی میزبان این ماه یکدیگرراحلال کنیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

در گذر فصلهای زندگی

درختان را دوست دارم،

چه عاشقانه گذر فصلهای زندگی را،

بر خود پذیرا میشوند ...

هر فصلی زیبایی خود را دارد،

و ما چه مصمم در نپذیرفتن فصلهای زندگی خویش هستیم ...!

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !

روز خوب به تو شادی میدهد،

روز بد به تو تجربه،

و بدترین روز به تو درس میدهد ...!

فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،

اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...

تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...

تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!

آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،

حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فقط خدا

  به راستی فرو افتادن در مقابل خدا 

تنها راه بر خواستن است وهمچون یوسف باید بود که خواستند یوسف را بکشند یوسف نمرد

خواستند آثارش را از بین ببرند ارزشش بالاتر رفت

خواستند او رابفروشند که برده شودپادشاه شد

خواستند محبتش از دل پدرخارج شود محبتش بیشتر شد

از نقشه های بشر ناراحت مشو

چرا که اراده خداوند بالای هر اراده ای است ..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ترنم صبح

 

به راستی که ترنم صبح در لبخند تو معنا می شود واین لبخند تو ست که به صبح معنای تازه ی می بخشد و این تو هستی که در هرصبح با لبخندت،قدرت خدا را جلوه گر می شوی . آری، این را بدان که تو در این صبح، سفیر شادی وامید هستی  و هرلبخند تو در این صبح  بیانگر میزان رضایت تو از زندگیست . آری، باید این را بدانیم که میزان  رضایت ما از زندگیست که شادی و لبخند را بر لبانمان به ارمغان میاورد .

 

نویسنده : محمد مافی بالانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ "ﺗﻮﮐﻞ ..."

ﺗﻮﮐﻞ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺖ " ﺗﻮ " ﻭ "ﮐﻞ ..."

ﻭﻗﺘﯽ " ﺗﻮ " ، "ﮐﻞ " ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ ..

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ؟؟

ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ؟؟

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻞْ ، ﻫﺴﺘﯽ ..

ﺑﺎ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ..

ﺑﺎ ﮐﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ..

ﺩﻟﺖ ﻗﺮﺹ ﺑﺎﺷﺪ ..

ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ "ﺗﻮﮐﻞ ..."

ﺗﻮﮐﻞ ﯾﻌﻨﯽ : ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ .

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ .

ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺁ ﺭﺯﻭ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﻣﺎ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ

ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺍﻧﺪ .

ﭘﯿﺸﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭ ...

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﺎ

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

هوای صبح

هوای صبح را از همه سو نفس می کشم. دستی بر شاخساران بلند نیایش و دستی به هیاهوی روزی و دغدغه نان، لابه لای دقایق رها ساخته ام.

پروردگارا! با اولین قدم هایم بر جاده های صبح، نامت را عاشقانه زمزمه می کنم. کوله بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو، همچنان جاری. نمی ایستم از حرکت تا باران مهربانی ات نایستد. سپاس و ستایش از آن توست که با چنگ خورشید در پرده شب زده ای و صبح را چون جلوه جبروت خویش بر عالم گسترده ای............. سلام صبح زیبایتان لبریز از مهر پروردگار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

موفقیت در زندگی

کارهائى که موجب موفقیت در زندگى مى شود  


با ملایمت : سخن بگوئید،

عــمــیـــق : نفس بکشید،

شــــــیــک : لباس بپوشید،

صـبـورانه :کار کنید.

نـجـیـبـانه : رفتار کنید،

هــمـــواره : پس انداز کنید،

عــاقــلانـه : بخورید،

 کــــافـــى: بخوابید،

بى باکانه :عمل کنید،

خـلاقـانـه: بیندیشید،

صـادقانه :کسب کنید،

هوشمندانه :خرج کنید،


خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد.هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد.زندگی کنیدوازحال لذت ببرید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

راز آرامش درون


1.راز آرامش درون؛خویشتنداری است

انرژی خود را پراکنده نکن،بلکه آن را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتش کن.


2.راز آرامش درون؛در اینست که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.


3.راز آرامش درون؛در زمان حال زندگی کردن است

گذشته و آینده را در چرخه ی ذهنی ابدیت رها کن.


4.راز آرامش درون؛در آسایش درون است

یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ، ذهنی و معنوی.


5.راز آرامش درون؛در دل نبستن است

این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.


6.راز آرامش درون؛در شادی است

افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.


7.راز آرامش درون؛در آرزو نداشتن است

این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .


8.راز آرامش درون؛در اینست که همه چیز را

همانطور که هست بپذیری

آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.


9.راز آرامش درون؛در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی،اما می توانی خودت را تغییر دهی.


10.راز آرامش درون؛در دوستی با افراد مثبت است

از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰