وبگاه شخصی محمد مافی بالانی

مجموع متن های زیبا و آموزنده

وبگاه شخصی محمد مافی بالانی

مجموع متن های زیبا و آموزنده

آخرین نظرات
 • ۲ خرداد ۹۷، ۱۵:۳۰ - فربانو ...
  همچنین
 • ۳۰ فروردين ۹۶، ۲۲:۴۷ - کلاه ماه تولد
  با تشکر
 • ۱۱ آذر ۹۵، ۱۶:۰۲ - امیر لیلاز مهرآبادی
  زیباست

۱۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

تو بزرگی اگر

تو بزرگی. اگر...

آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی

تو آزادی، اگر...

خودت را کنترل کنی، نه دیگران را

تو مهربانی، اگر...

وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند، آنها را ببخشی.

تو شادی، اگر...

گلی را ببینی و بخاطر زیباییش خدا را شکر کنی.

تو ثروتمندی، اگر...

بیش از آنچه نیاز داری نداشته باشی.

و دوست داشتنی هستی، اگر...

دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد...

" اگر چنین است...

تو یک انسان بزرگی هستی

 • ۰
 • ۰

ﻭﺳﻌﺖ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ

ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺍﻭ ﺳﺖ ...

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺭﻭﺷﻦ

ﺗﺮﯼ ...

ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﻭﻧﻔﺮﺕ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎﺭﯾﮏ

ﺗﺮﯼ ...

ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺎﺏ ﻭ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﯾﺎﺭﺍﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻧﯿﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ

ﻧﺪﺍﺭﺩ ...

ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ !!!..

 • ۰
 • ۰

ماه خوب خدا

به ماه رمضان  ماه خوب خدا  وارد شدیم، وقت بخشیدن وصاف شدن دلهاست   

 پس اگربانگاهی، صدایی، زبانی، بردلتان ترکی انداخته، به بزرگی میزبان این ماه یکدیگرراحلال کنیم

 • ۰
 • ۰

درختان را دوست دارم،

چه عاشقانه گذر فصلهای زندگی را،

بر خود پذیرا میشوند ...

هر فصلی زیبایی خود را دارد،

و ما چه مصمم در نپذیرفتن فصلهای زندگی خویش هستیم ...!

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !

روز خوب به تو شادی میدهد،

روز بد به تو تجربه،

و بدترین روز به تو درس میدهد ...!

فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود،

اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...

تولد ... کودکی ... جوانی... پیری و دیگر هیچ ...

تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!

آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،

حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است .

 • ۰
 • ۰

فقط خدا

  به راستی فرو افتادن در مقابل خدا 

تنها راه بر خواستن است وهمچون یوسف باید بود که خواستند یوسف را بکشند یوسف نمرد

خواستند آثارش را از بین ببرند ارزشش بالاتر رفت

خواستند او رابفروشند که برده شودپادشاه شد

خواستند محبتش از دل پدرخارج شود محبتش بیشتر شد

از نقشه های بشر ناراحت مشو

چرا که اراده خداوند بالای هر اراده ای است ..

 • ۰
 • ۰

ترنم صبح

 

به راستی که ترنم صبح در لبخند تو معنا می شود واین لبخند تو ست که به صبح معنای تازه ی می بخشد و این تو هستی که در هرصبح با لبخندت،قدرت خدا را جلوه گر می شوی . آری، این را بدان که تو در این صبح، سفیر شادی وامید هستی  و هرلبخند تو در این صبح  بیانگر میزان رضایت تو از زندگیست . آری، باید این را بدانیم که میزان  رضایت ما از زندگیست که شادی و لبخند را بر لبانمان به ارمغان میاورد .

 

نویسنده : محمد مافی بالانی

 • ۰
 • ۰

ﺗﻮﮐﻞ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺖ " ﺗﻮ " ﻭ "ﮐﻞ ..."

ﻭﻗﺘﯽ " ﺗﻮ " ، "ﮐﻞ " ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ ..

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ؟؟

ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ؟؟

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻞْ ، ﻫﺴﺘﯽ ..

ﺑﺎ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ..

ﺑﺎ ﮐﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ..

ﺩﻟﺖ ﻗﺮﺹ ﺑﺎﺷﺪ ..

ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ "ﺗﻮﮐﻞ ..."

ﺗﻮﮐﻞ ﯾﻌﻨﯽ : ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ .

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ .

ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺁ ﺭﺯﻭ ﮐﻨﯿﻢ، ﺍﻣﺎ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ

ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺍﻧﺪ .

ﭘﯿﺸﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭ ...

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﺎ

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ..

 • ۰
 • ۰

هوای صبح

هوای صبح را از همه سو نفس می کشم. دستی بر شاخساران بلند نیایش و دستی به هیاهوی روزی و دغدغه نان، لابه لای دقایق رها ساخته ام.

پروردگارا! با اولین قدم هایم بر جاده های صبح، نامت را عاشقانه زمزمه می کنم. کوله بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو، همچنان جاری. نمی ایستم از حرکت تا باران مهربانی ات نایستد. سپاس و ستایش از آن توست که با چنگ خورشید در پرده شب زده ای و صبح را چون جلوه جبروت خویش بر عالم گسترده ای............. سلام صبح زیبایتان لبریز از مهر پروردگار

 • ۰
 • ۰

موفقیت در زندگی

کارهائى که موجب موفقیت در زندگى مى شود  


با ملایمت : سخن بگوئید،

عــمــیـــق : نفس بکشید،

شــــــیــک : لباس بپوشید،

صـبـورانه :کار کنید.

نـجـیـبـانه : رفتار کنید،

هــمـــواره : پس انداز کنید،

عــاقــلانـه : بخورید،

 کــــافـــى: بخوابید،

بى باکانه :عمل کنید،

خـلاقـانـه: بیندیشید،

صـادقانه :کسب کنید،

هوشمندانه :خرج کنید،


خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد.هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد.زندگی کنیدوازحال لذت ببرید

 • ۰
 • ۰

خونه " کجاست ؟

 میدونی " خونه " کجاست ؟ یادمان باشه


خونه اون جایی نیست که یه پذیرایی 100 متری و 3 تا اتاق خواب بزرگ و کلــی امکانات دیگه داشته باشه... 

خونه ، جاییه که وقتی بهش فکر می کنی ، یه لبخند روی لبات بشینه...

خونه یعنی نوشیدن یک استکان چای گرم ، کنار کسانی که دوستشون داری...

خونه یعنی جاییه که وقتی واردش میشی ، لبخند گرم همیشگی منتظرته...

یه خونه ی خوب ، متراژش بالا نیست... وسعت قلب آدماش زیاده...