ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ حقیقت درونش را در یابد وآنگاست که ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯمی ﮔﺮﺩﺩ!

  نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل میکند... اما کمبود 


یا نبود اخلاق را، هیج چهره ی زیبایی نمی تواند تکمیل کند... پایه و بنای شخصیت انسان ها بر کردارشان میباشد، و

 زیباترین

شخصیت ها متعلق به خوش اخلاق ترین انسان هاست .