وبگاه شخصی محمد مافی بالانی

مجموع متن های زیبا و آموزنده

وبگاه شخصی محمد مافی بالانی

مجموع متن های زیبا و آموزنده

آخرین نظرات
 • ۲ خرداد ۹۷، ۱۵:۳۰ - فربانو ...
  همچنین
 • ۳۰ فروردين ۹۶، ۲۲:۴۷ - کلاه ماه تولد
  با تشکر
 • ۱۱ آذر ۹۵، ۱۶:۰۲ - امیر لیلاز مهرآبادی
  زیباست

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
موفقیت هیچ رازی نداره
از تو شروع می شه
دوست خوب من ، زمانی که تصمیم می گیری شرایطت رو تغییر بدی ، شاید به خیلی چیزا فکر کنی..
به راهکارها
به مشکلاتو...

اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
"موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت ، وضعیت گذشته" تو هیچ ارتباطی نداره
دقت کن ، هیچ ارتباطی..

موفقیت شجاعت و شهامت میخواد
خواستن و خواستن و خواستن میخواد
موفقیت ، در یک کلام ، تو رو میخواد
اینکه وقتی هزار نفر بهت میگن نمیتونی ، فقط یک جمله بهشون بگی :
"بشین و تماشا کن!"

آدمای رویا دزد ، همیشه وجود دارن.
رویای خودت رو محکم نگه دار و براش تلاش کن
 • ۰
 • ۰

ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ . ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎ ، ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ .
ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ، ﺑﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ .... ﺯﯾﺮﺍ ﺭﻣﺰ ﺟﺎﻭﺩﺍنگی  در دلهاست .
* ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ... ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ .
* ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ... ﺯﯾﺮﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ .
* ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ... ﺯﯾﺮﺍ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳﺖ .
* ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ... ﺯﯾﺮﺍ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ .
* ﺑﺮﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ... ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺳﺖ .
* ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﯾﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ... ﺯﯾﺮﺍ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ .
* ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ... ﺯﯾﺮﺍ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺎﺩﺍﺑﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﺳﺖ .
* ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ... ﺯﯾﺮﺍ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺯ
ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ!!!
ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯽ
ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ..