بانام علی(ع) زغصه ام کاسته شد ، فریادشعف زعرش برخاسته شد* چون روز 

معلم است ومیلادعلی *گل بودوبه سبزه نیزآراسته شد *** تقارن میلادمعلم انسانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مبارک باد  

 

هر که در عشق علی گم مى شود

مثل گل محبوب مردم مى شود


تا علی گفتم زبان آتش گرفت

پیش چشمم آسمان آتش گرفت


آسمان رقصید و بارانی شدیم

موج زد دریا و طوفانی شدیم


یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

بغض چندین ساله ی ما باز شد


یا علی گفتیم و دریا خنده کرد

عشق ما را باز هم شرمنده کرد


یا علی گفتیم و گلها وا شدند

عشق آمد قطره‌ ها دریا شدند

...

از سکوت و گریه سرشارم علی

تا همیشه دوستت دارم علی