وبگاه شخصی محمد مافی بالانی

مجموع متن های زیبا و آموزنده

وبگاه شخصی محمد مافی بالانی

مجموع متن های زیبا و آموزنده

آخرین نظرات
 • ۲ خرداد ۹۷، ۱۵:۳۰ - فربانو ...
  همچنین
 • ۳۰ فروردين ۹۶، ۲۲:۴۷ - کلاه ماه تولد
  با تشکر
 • ۱۱ آذر ۹۵، ۱۶:۰۲ - امیر لیلاز مهرآبادی
  زیباست
پیوندها
 • ۰
 • ۰

ایمـــان دارم . . .

 

کــه قشنـگـتــرین عشــق

 

نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت .. .

 

زنـــدگــی را بـــه خـــدا بســــپار . . .

 

و مطـمئـــن بـــاش که تــا وقتـــی کــه پشتــت بــه خـــدا گــرم اســت

 

تمـــام هــراس هـــای دنیـــا خـنـــده دار اســت...

 • ۹۴/۰۴/۱۹

زندگی