میدونی " خونه " کجاست ؟ یادمان باشه


خونه اون جایی نیست که یه پذیرایی 100 متری و 3 تا اتاق خواب بزرگ و کلــی امکانات دیگه داشته باشه... 

خونه ، جاییه که وقتی بهش فکر می کنی ، یه لبخند روی لبات بشینه...

خونه یعنی نوشیدن یک استکان چای گرم ، کنار کسانی که دوستشون داری...

خونه یعنی جاییه که وقتی واردش میشی ، لبخند گرم همیشگی منتظرته...

یه خونه ی خوب ، متراژش بالا نیست... وسعت قلب آدماش زیاده...