هیچ وقت این دو جمله رو نگو:

۱. ازت متنفرم. ۲. دیگه نمی خوام ببینمت.

------

هیچ وقت با این دو نفر هم صحبت نشو:

۱. از خود متشکر. ۲. وراج. 

------

هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن:

۱. پدر. ۲. مادر. 

------

هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگو:

۱. نمی تونم. ۲. بدشانسم

------

هیچ وقت این دو تا کار رو نکن:

۱. دروغ. ۲. غیبت. 

------

هیچ وقت این دو تا جمله رو باور نکن:

۱. آرامش در اعتیاد. ۲. امنیت دور از خانه

------

همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپار:

۱. آرامش با یاد خدا. ۲. دعای پدر و مادر

------

همیشه دو تا چیز رو به یاد بیار:

دوستای گذشتت رو. ۲. خاطرات خوبت.

------

همیشه به این دو نفر گوش کن:

۱. فرد با تجربه. ۲. معلم خوب.

------

همیشه به دوتا چیز دل ببند:

۱. صداقت. ۲. صمیمیت. 

برای اینکه خوبیها را در همه جا ببینیم این را به اشتراک بزارید…