.
.
تا حالا شده از خودمون بپرسیم قیمت یه روز زندگی چنده؟
یه دست سالم و یه چشم بى عیب چقدر مى ارزه؟
چقدر باید بابت اشرف مخلوقات بودنمون پرداخت کنیم؟
اگه یه روزى فهمیدیم قیمت یه لیتر بارون چنده؟
قیمت یه ساعت روشنایی خورشید چنده؟
چقدر باید بابت گفتگوی رایگان با خدا پول پرداخت کنیم؟
یا اینکه چقدر بدیم تا بی منت نفسمون رو با طراوت طبیعت پر کنیم؟
می خوای بهاش رو پرداخت کنی و بدهکار نباشی؟ پس بدون کافیه لبخند بزنی و از همین داشته هایت لذت ببری و بگی!
"خدایا براى تمام موهبتهایت سپاس"