مجموع متن های زیبا و آموزنده

آسمان را بنگر


آسمان را بنگر ...

که هنوز،

بعد صدها شب و روز،

مثل آن روز نخست؛

گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد،

یا زمینی را که دلش از سردی شبهای خزان،

نه شکست و نه گرفت!

بلکه از عاطفه لبریز شد و

نفسی از سر امید کشید،

و در آغاز بهار؛

دشتی از یاس سپید،

زیر پاهامان ریخت!

تا بگوید که هنوز؛

پر امنیت احساس خداست!

ماه من غصه چرا؟؟

تو خدا داری و او هر شب و روز،

آرزویش همه آرامش توست!


دل به غم دادن و از یاس سخنها گفتن،

کار آنهایی نیست

که خدا را دارند!


غم و اندوه اگر هم روزی،

مثل باران بارید،

یا دل شیشه ای ات،

از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست،

با نگاهت به خدا،

چتر شادی وا کن،

و بگو با دل خود؛

که خدا هست و خدا هست هنوز!

او همانیست که در تارترین لحظه شب؛

راه نورانی امید نشانم می داد،

او همانیست که هر لحظه دلش میخواهد،

همه زندگی ام

غرق شادی باشد ...

۱۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۱:۵۵ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

توکل بر خدا یت کن

توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما

اگر خالص شوی با او، صدایت میکند حتما


اگر بیهوده رنجیدی، از این دنیای بی رحمی

به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما


دلت درمانده میمیرد، اگر غافل شوی از او

به هر وقتی صدایش کن، حمایت میکند حتما


خطا گر میروی گاهی، به خلوت توبه کن با او

گناهت ساده میبخشد، رهایت میکند حتما


به لطفش شک نکن گاهی، اگر دنیا حقیرت کرد

تو رسم بندگی آموز، حمایت میکند حتما


اگر غمگین اگر شادی، خدایی را پرستش کن

که هر دم بهترینها را، عطایت میکند حتما...

۱۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

لبخند بزن


لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند

و به بلبلانی که با حس و شوقی وصف ناپذیر برایت ترانه ای عاشقانه سر می دهند.


لبخند بزن به دیروزی که خوش بود

و به امروزی که زیباست

و به فردایی که رویایی خواهد بود ...


لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد.

لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس ها


لبخند بزن به خدایی که با نعمتهایش، لبخند را میهمان لبهایت می کند ...

۰۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

شعر های زیبا در باب زندگی

زندگی زیباست زشتی‌های آن تقصیر ماست،

در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست!

زندگی آب روانی است روان می‌گذرد...

آنچه تقدیر من و توست همان می‌گذرد

ای که می پرسی نشــان عــشـق چیــست؟

عـــشق چیزی جــز ظــــهور مـهر نیست!

عـــشق یـــعنی مهــر بـی چــــون و چـرا

عـــشق یـــعنی کــــوشــش بـــی ادعــا

عـــشق یـــعنی مهــر بـی امـــا ، اگــــر

عـــشق یـــعنی رفـــتـنِ بــا پـــای ســر

عـــشق یـــعنی دل تـپـیدن بـهـر دوسـت


هــــر کجــا عشــق آیـــد و ساکــن شود

هـــر چـــه نــا ممکن بــود ممکن شـــود

----------------------------------------------------------

زندگی تصویریست!

قلم و کاغذ و رنگش از توست.

قلمت را بردار!

و به نقاشی آن همّت کن!

گاه گاهی دو سه گامی

به عقب پای گذار،

و تماشایش کن.

گر پسندیدی آن،

حرفی نیست.

غیر از آن بود، هنوز،

کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست.

تا زمانی باقیست،

قلمت را بردار

و به رنگی خوش تر،

روشن و روشن تر،

نقشِ دیگر انداز.

و به پیکارِ سیاهی پرداز...

 

--------------------------------------------

زنــــــــدگـــــی آرام است

مثل آرامش یک خواب بلند

 

زنــــــــدگـــــی شیرین است

مثل شیرینی یک روز قشنگ

 

زنــــــــدگـــــی رویایست

مثل رویای یک کودک ناز

 

زنــــــــدگـــــی زیباست

مثل زیبایی یک غنچه ی ناز

 

زنــــــــدگـــــی تک تک این ساعتهاست

زندگی چرخش این عقربه هاست

 

زنــــــــدگـــــی راز دل مادر من

زندگی پینه ی دست پدر است

 

زنــــــــدگـــــی مثل زمان در گذر است

 

زنــــــــدگـــــی آب روانی است روان می‌گذرد ...

آنچه تقدیر من و توست همان می‌گذردد

 

 

-------------------------------------------

 

زندگی فردا نیست،

زندگی امروز است، زندگی قصه عشق است و امید،

صحنه ی غمها نیست.

به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجاست،

عشق اینجا و تو اینجا و خدا هم اینجاست،

پای در راه گذار،

راهها منتظرند،

تا تو هر جا که بخواهی برسی،

پس رها باش و رها،

تا نماند قفسی...

 

-------------------------------------------------------

 

 

زندگی خالی نیست

مهربانی هست

 

سیب هست

 

ایمان هست

 

در دل من چیزی هست مثل یک بیشه نور

 

و چنان بی تابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت

 

بروم تا سر کوه

 

زنـــــدگـــــی زیــــبـــایــــیـــســـــــتــــــــــ ...

۰۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۱:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نـوروزتـان "فـاطـمـی"

 

 

در سـالِ

دولـت و ملّـت،هـمـدلـی و هـمـزبـانـی

مـوفّـق و سـربـلـنـد بـاشـیـد...

                   نـوروزتـان "فـاطـمـی"...

 

بـگـذار کـه هـفـت سـیـنِ دل راز شـود

ایـن سفـره فـقـط بـرای تـو بـاز شـود

امـسـال مـبـارک اسـت وقـتـی نـوروز

بــا هـفـت سـلـام بـر تـو آغـاز شـود

 

اَلْسّلـَامُ‌عَـلَـیْـکِ‌یـَا‌بـِنْـتَ‌رَسُـــولُ‌الـلّــه

اَلْسّلـَامُ‌عَـلَـیْـکِ‌یـَازَوْجَـــــةَ‌وَلــِیُ‌الـلّــه اَلْسّلـَامُ‌عَـلَـیْـکِ‌یـَااُم‌َّالـْحـَسَنِ‌وَالْـحُـسَیْن

اَلْسّلـَامُ‌عَـلَـیْـکِ‌اَیَّتُهَاالصِّـدِیقَـةُ‌الشَّهِیـدَة

اَلْسّلـَامُ‌عَـلَـیْـکِ‌اَیَّتُهَاالْحَـوْرَاءُالْـاِنْـسـِیـَة

اَلْسّلـَامُ‌عَـلَـیْـکِ‌اَیَّتُهَاالْمَظْلـُومَةُ‌الْمَغْصُوبَة

اَلْسّلـَامُ‌عَـلَـیْـکِ‌اَیَّتُهَاالْمُضْطَهَدةُ‌الْمَقْهُورَة

 

 

۰۱ فروردين ۹۴ ، ۰۷:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

وقت کوچ کردن به فروردین

 

بوی نو شدن می آید

اخر اسفند شد 

وقت کوچ کردن به فروردین 

وقت بخشیدن و صاف کردن دل است

 و گندم های هفت سین به گندمهای آسیاب گفتند: قصه ی ماگرچه نان نداشت اما پایانی سبزداشت.

پایان امسالتان سبز باد.

 

آرزویم برایت این است:

در میان مردمی که می دوند برای "زنده بودن"، آرام قدم برداری برای"زندگی کردن

۲۹ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

زیبائی های زندگی

 

باخود هر روز عهد می بندم که 

در تلاش باشم و به چشمانم بیاموزم فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد 

و باخود تکرار می کنم که یادم باشد،

هر آن ممکن است شبی فرا رسد آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد،

 پس هرگز به امید فردا محبت هایم را ذخیره نمی کنم .

واین عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترینم ساده بگویم :  

 

   **تانفس در سینه دارم ساده خواهم گفت دوستتون دارم عزیزانم

۱۱ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

هیچ وقت این

 

هیچ وقت این دو جمله رو نگو:

۱. ازت متنفرم. ۲. دیگه نمی خوام ببینمت.

------

هیچ وقت با این دو نفر هم صحبت نشو:

۱. از خود متشکر. ۲. وراج. 

------

هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن:

۱. پدر. ۲. مادر. 

------

هیچ وقت این دو تا کلمه رو نگو:

۱. نمی تونم. ۲. بدشانسم

------

هیچ وقت این دو تا کار رو نکن:

۱. دروغ. ۲. غیبت. 

------

هیچ وقت این دو تا جمله رو باور نکن:

۱. آرامش در اعتیاد. ۲. امنیت دور از خانه

------

همیشه این دو تا جمله رو به خاطر بسپار:

۱. آرامش با یاد خدا. ۲. دعای پدر و مادر

------

همیشه دو تا چیز رو به یاد بیار:

دوستای گذشتت رو. ۲. خاطرات خوبت.

------

همیشه به این دو نفر گوش کن:

۱. فرد با تجربه. ۲. معلم خوب.

------

همیشه به دوتا چیز دل ببند:

۱. صداقت. ۲. صمیمیت. 

برای اینکه خوبیها را در همه جا ببینیم این را به اشتراک بزارید…

۰۹ اسفند ۹۳ ، ۱۸:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

با انسانهای مثبت معاشرت کن

با انسانهای مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر اندیشه وعقل ورفتارت تأثیر می گذارند؛ وتو بصورت ناخودآگاه به انسانی مثبت تبدیل خواهی شد؛ وآنگاه شروع به تاثیر بر دیگران خواهی کرد !!

 

 

اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد، سخنش را قطع نکن، واز ملاحظاتش استفاده کن؛ چون در پشت تندی اش محبت عمیقی قرار دارد، مانند کسی نباش که ساعت زنگدار را می شکند فقط بجرم این که او را بیدار کرده است. !!

 

 

لبخند برایت نان نمی خرد..!! ولی برایت دلهایی را می خرد.!" پس آفرین به دینی که لبخند را عبادتی قرار داده که بخاطر آن محبوب می شویم... 

 

 ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ .ﺍﻭﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ

ﮔﺸﻮﺩﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖﻭ ﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ

ﺑﺴﺘﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ

 

ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﻨﺪ ﺗﺎﻏﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ

ﺗﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮﺩﺩ. 

 

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ : ” ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ، ﭼﻪ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺩ؟

۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

گاهى خودت را

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،

انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی. 

بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .

پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار .

تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... 

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن !

روز خوب به تو شادی میدهد،

روز بد به تو تجربه،

و بدترین روز به تو درس میدهد .

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ..

ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﺩﯾﮕﺮﺍﻥﺑﺒﯿﻨﯽ!

 

۰۵ اسفند ۹۳ ، ۰۸:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰